Sözlükte "pozitivizm" ne demek?

1. Olguculukpozitivizm

Pozitivizm kelimesinin ingilizcesi

n. positivism
Köken: Fransızca

Pozitivizm ne demek? (Ticari terimler kategorisi)

(Positivism) Fransız düşünürü Auguste Comte’un öncülük ettiği felsefe akımı. Olayların metafizik veya teorik nedenlerle değil, ancak diğer olaylarla açıklanabileceğini vurgular. Comte’a göre insan düşüncesinin geçirdiği evrelere bakıldığında, olayların önce teolojik nedenlere dayanarak daha sonra da metafizik (fizik ötesi) faktörlerle açıklanmaya çalışıldığı görülür. Nihayet son aşamada olaylar başka olaylara dayanarak açıklanmıştır. Böylece de olaylar arasındaki ilişkiler zorunlu kanunlar şeklinde ortaya konmuştur. Bununla birlikte, Comte bütün bilimlerin aynı gelişmişlik aşamasında bulunmadığını da kabul etmektedir. Bilimler geliştikçe felsefenin alanından çıkmakta ve pozitif bilim niteliğini kazanmaktadır. Toplumsal Bilimler bu gelişmeye Fiziki Bilimlerden sonra katılmışlardır.

--Reklam--